Khóa học tiếng Đức B2 chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh 1. Giới thiệu khóa học tiếng Đức B2 Khóa học tiếng Đức B2 là khóa học tiếng Đức trung cấp 2 trong hệ thống GER. Ở trình độ này, học viên đã vượt qua mức cơ bản, có thể làm việc hay học tập hoàn toàn bằng tiếng Đức. B2 là trình độ tiếng Đức không phải quá khó, tuy nhiên cũng không phải là dễ, nó không quá tập trung vào phần ngữ pháp, nhưng lại là khóa học tiếng Đức đòi hỏi sự tập trung cao độ, sự kiên trì của các học viên để có thể xây dựng một nền tảng kiến thức vô cùng vững chắc cho việc học tiếng Đức ở những trình độ tiếp theo. 2. Với bằng tiếng Đức B2 bạn có thể Đủ điều kiện theo học đại học và dự bị đại học (Studienkolleg) của Đức. Đủ điều kiện để tham gia các khóa học nghề (Điều dưỡng, Nhà hàng – khách sạn, Cơ khí – điện tử, …) tại Đức Đủ điều kiện để học tập, làm việc cũng như sinh hoạt trong môi trường sử dụng tiếng Đức