Động từ tách và không tách trong tiếng Đức 1. Động từ tách và không tách trong tiếng Đức là gì? Các động từ tách và không tách Trennbare/ nicht trennbare Verben là một loại động từ khác biệt so với các ngôn ngữ khác. Hãy cùng IECS và Vuatiengduc tìm hiểu xem Động từ tách và không tách trong tiếng Đức là gì nhé. Động từ tách là dạng động từ có các động từ có tiền tố làm thay đổi ý nghĩa của động từ. Động từ tách gồm hai phần đó là tiền tố (Präfix/ Vorsibe) và động từ gốc ( Stammverb). Ví dụ: stehen – anstehen, verstehen, lesen – vorlesen Meine Mutter liest mir jeden Abend eine Geschichte vor. (Mỗi tối mẹ đều đọc truyện cho tôi nghe)