برج خنک کننده در واحد های صنعتی که از برج های خنک کننده جهت خنک سازی دستگاه ها و تجهیزات صنعتی استفاده می کنند. عملیات آبی برای افزایش عمر تجهیزات و حفظ راندمان برج های خنک کننده ضروری می باشد و اگر عملیات آبی به خوبی انجام نشود موجب رشد ارگانیگ ها و جلبک ها، گرفتگی و خوردگی در برج خنک کننده می شود که می تواند راندمان برج خنک کننده را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه های تعمیر و نگهداری و توقف برج خنک کننده را به شدت افزایش دهد. روش کار برج خنک کننده بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین جریان آب گرم و هوای سرد و در نتیجه تبادل حرارتی بین این دو می ‌باشد. عموما در برج های خنک کننده‌ آب گرم توسط لوله ‌هایی به بالای برج خنک کننده منتقل شده و در آن جا یا به صورت طبیعی و یا با آبفشان هایی به سمت پایین برج خنک کننده به جریان می ‌افتد که در طول این مسیر با توجه به نوع برج خنک کننده به شیوه ‌های مختلف با جریان هوای سرد برخورد می ‌کند. برج های خنک کننده از لحاظ مسیر جریان آب و هوا، نوع و نحوه ساخت و روش انتقال حرارت تقسیم بندی می شوند. آن ها دارای اشکال و انواع مختلفی هستند، گاهی شکل آن ها به صورت گرد، مکعب و یا هذلولی می باشد، گاهی پروانه در قسمت کنار یا در قسمت بالا قرار گرفته و یا به طور کل فاقد پروانه می باشد. برای آشنایی بیشتر با انواع برج خنک کننده پیشنهاد می کنیم به سایت مهتاب گستر مراجعه نمایید.